Panel Dyskusyjny

Fundacja HumanDOC i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

zapraszają na debatę:

Europa za wszelką cenę – czy radzimy sobie z kryzysem uchodźczym?

organizowaną w ramach

VII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC.

 

Spotkanie rozpocznie się darmowym pokazem filmu The Crossing { Przeprawa } 26 listopada o godzinie 15.00.

Debata odbędzie się od razu po pokazie, czyli o godzinie 16.00.

W debacie wezmą udział:

Bartłomiej Balcerzyk (Parlament Europejski)
Prawnik, pracownik Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Do lipca 2016 pracownik Komisji Europejskiej, w której pracował w dziale dotyczącym polityki azylowej UE w Generalnej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych i Migracji. W szczególności zajmował się współpracą z Agencja Unijną EASO (Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu), wdrażaniem Dyrektywy Recepcyjnej oraz sytuacja nieletnich uchodźców.

Tomasz Cytrynowicz (Urząd do Spraw Cudzoziemców)
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, od dawna związany z zagadnieniami migracji i cudzoziemców. Wieloletni pracownik Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Doświadczenie zdobył na stanowisku Naczelnika Departamentu Postępowań Uchodźczych, następnie Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu, obecnie Dyrektor Biura Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rafał Kostrzyński (UNHCR)
Od 2012 roku rzecznik polskiego przedstawicielstwa UNHCR – jedynej organizacji, która z ramienia ONZ zajmuje się ochroną prawną uchodźców. Wcześniej przez prawie 15 lat był dziennikarzem, reporterem i fotoreporterem. Pracował m.in. w Radiu Zet, BBC World Service, „Rzeczpospolitej” i „Przekroju”, gdzie kierował działem zagranicznym.

Agnieszka Kunicka (Refugee.pl)
Przez 10 lat związana z PAH jako m.in.: koordynator ds. finansowych i dyrektor Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom PAH. Inicjowała i realizowała programy oraz projekty pomocowe dla cudzoziemców i repatriantów, a także działania skierowane do polskiego społeczeństwa. W maju 2011 została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich w skład Komisji Ekspertów ds. Migrantów. Kontynuuje tę pracę również w zespole nowego Rzecznika – Adama Bodnara. W 2015 roku brała również udział w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców.

Ewa Moncure (Frontex)
Rzeczniczka Europejskiej Agencji Straży Granicznej (Frontex). Przed dołączeniem do Franotexu w 2011 roku przez cztery lata była odpowiedzialna za PR Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w Parmie we Włoszech. Wcześniej pracowała w firmach Ogilvy Public Relations i Hill & Knowlton w Brukseli. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie w Kent oraz historię sztuki na Uniwersytecie Tufts w Bostonie.

Debatę poprowadzi dr Dorota Heidrich, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW (obecnie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się w IKR UW (obecnie Instytut Problemów Globalnych I Regionalnych). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Od 1 października 2016 r. – Zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW ds. Dydaktycznych. Naukowo zajmuje się migracjami przymusowymi (uchodźcy i IDPs), szeroko pojętą problematyką współpracy rozwojowej, Transitional Justice i Dealing with the Past, międzynarodowymi organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi.

Wszystkich chętnych by wysłuchać i wziąć udział w dyskusji oraz by obejrzeć wzruszającą produkcję o ludzkiej wędrówce w poszukiwaniu lepszego życia zapraszamy do Kinoteki 26 listopada na godzinę 15:00 by obejrzeć film, a o 16:00 rozpoczniemy dyskusję.