Nagrody i jury

Nagrody

Nagroda Grand Prix dla najlepszego filmu zagranicznego w wysokości 1000 EUR:
Zostanie przyznana w wyniku decyzji Jury Festiwalu najlepszemu obrazowi Festiwalu prezentowanemu w sekcji konkursowej.

Nagrodzono film 2 dziewczyny // 2 girls w reżyserii Marco Speroni.

Nagroda Grand Prix dla filmu polskiego w wysokości 5000 PLN:
Zostanie przyznana w wyniku decyzji Jury Festiwalu najlepszemu obrazowi Festiwalu prezentowanemu w sekcji konkursowej.
Fundatorem nagrody jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Nagrodzono film Mnich z morza // Monk of the sea w reżyserii Rafała Skalskiego.

Nagroda Specjalna Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w kategorii „Różne twarze migracji”o wartości 1000 EUR:
Zostanie przyznana w wyniku decyzji Jury Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce najlepszemu obrazowi Festiwalu prezentowanemu w sekcji konkursowej,„Różne twarze migracji”.
Fundatorem Nagrody jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Nagrodzono film syryjska Love Story // Syrian Love Story w reżyserii Sean McAllister.

Nagroda Specjalna Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW o wartości 1000 EUR:
Zostanie przyznana w wyniku decyzji Jury Uniwersytetu Warszawskiego najlepszemu obrazowi Festiwalu prezentowanemu w sekcji konkursowej.

news-martyna-wojciechowska

Nagrodzono film Ludzie Duchy w reżyserii:
Martyny Wojciechowskiej i Marka Kłosowicza.

Nagroda Publiczności:
Zostanie przyznana w wyniku plebiscytu Publiczności najlepszemu obrazowi Festiwalu prezentowanemu w sekcjach konkursowych.

nagroda-pablo-de-la-chica

Nagrodzono film Inne dzieci // The other kids w reżyserii Pablo De la Chica.
Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród w innych kategoriach.

Jury Festiwalu

Jury Festiwalu w składzie:
Przemysław Antoniewicz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Anita Budziszewska, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Adam Rostkowski, filmoznawca i fotograf
Aneta Sałajczyk, Fundacja HumanDoc
Marcin Radomski, kulturoznawca, dziennikarz, krytyk filmowy
przyzna nagrodę Grand Prix dla najlepszego filmu zagranicznego i Grand Prix dla najlepszego filmu polskiego.

Jury Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w składzie:
Witold Naturski, Przewodniczący Jury Komisji Europejskiej
Katarzyna Pszczoła
Anna Kurpanik
przyzna nagrodę w kategorii „Różne twarze migracji”.

Jury Uniwersytetu Warszawskiego w składzie:
dr Dorota Heidrich, Przewodnicząca Jury
dr Iwona Wyciechowska
mgr Anita Budziszewska
przyzna Nagrodę Specjalną Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW.